zaterdag 14 september 2019

interesting


hans van tongeren... 1955-1982... aanstormend film-acteurs-talent in nederland... identificeerde zich altyd té erg met de rollen die hy moest spelen; en kwam dus erg snel om het leven, met name toen hem gevraagd werd om de rol te vertolken van een personage dat zelfmoord pleegt... (byzonderlyk in de film "van de koele meren des doods"...)

("van de koele meren des doods" is een boek dat werd geschreven door frederik van eeden, de tachtiger, nog beter gekend van "de kleine johannes". de titel van die koele meren is ontleend aan een psalm uit de bybel; "maar doodgaan scheen haar altyd nog veel beter, nog begeerlyker. doodgaan, dat zou rust zyn. dat zou zyn: zachtjes worden weggevoerd langs stille wateren, langs grote, koele meren. dat zou troost zijn, zoals een moeder die brengt.")
Geen opmerkingen: