dinsdag 20 januari 2015

van vier tot zes: lezen

van zes tot negen: de kinderen op schoot... krokko is weêr geen honderd procent, klaagt zachtjes over oorpyn; hopelyk gewoon een nieve tand die er doorkomt.
    hier in de zetel zyn we weêr aan het lezen, inmiddels kent hy op zyn tweejarige leeftyd reeds deze letters klakkeloos: A, E, O, U en I, en Z, R en B. hy vraagt altyd zélf om te lezen hoor, ik push echt niks.
    vreemd genoeg kan hy de letters onderling niet verbinden. dus een Z en daarnaast een O, kan hy niet lezen als "ZO".

Geen opmerkingen: