donderdag 9 februari 2017

auteurs-biografemen
1. als 'ie ondergronds moest gaan, mat myn persoonlyke grote held coleridge zich meestal  de bynaam "cumberbatch" aan.

2. de eerste geschreven verwyzing naar een engelsman die thee drinkt, is te vinden by een andere myner grote helden, samuel pepys.

3. wie een woord kapotmaakt door het verkeerd te gebruiken, maakt zich schuldig aan "verbicide".

4. katherine mansfield trouwde in rouwkledy. direct na haar eerste huwelyksnacht pakte ze haar boeltje weêr.

5. een van de tofste gedichten van pablo neruda is getiteld "lofzang op myn sokken".

6. william wordsworth ging naar dezelfde school als fletcher christian, die de leider was van de muitery op de bounty in het jaar 1789.

7. het woord "outsider" werd voor het eerst gebruikt door jane austen, in een brief uit 1800.

8. het laatste publieke optreden van ward ruyslinck dateert van 2006, toen zyn 75e verjaardag gevierd werd in de foyer van de opera van gent.


9. het laatste wapenfeit van vader abraham is het in 2002 uitgebrachte "pimmetje komt", een duet met pim fortuyn zaliger.

10. victor glorieux ligt nu al tien dagen in de zetel met een zere rug, dewelke volgens zyn dochter evenwel fake is.

Geen opmerkingen: