woensdag 1 februari 2017

belangryke feiten

1. vanaf hun zesde levensjaar worden kinderen zich bewust van de seksistische maatschappelyke indeling die suggereert dat jongens slimmer zyn dan meisjes. bepaalde spelletjes die meisjes tot dusver wél speelden, spelen ze vanaf hun zesde niet meer, ervan overtuigd geraakt dat die spelletjes zyn weggelegd voor slimme jongens.

2. het zuiverste water van het bewoonde gedeelte van de wereld is het montana flathead meer (zie photo).

3. john lennon heeft over zyn leven verspreid vyftien katten gehad.

4. de aflevering waarin peppa pig zegt dat spinnen niet gevaarlyk zyn, werd in australië welbewust niét uitgezonden.

5. volgens potter-schryfster j.k. rowling hoeven tovenaars niet naar het wc te gaan; ze lozen hun ding gewoon terwyl ze erbystaan, en toveren dan het bewysmateriaal weêr weg.

Geen opmerkingen: