woensdag 28 maart 2018

by naêr inzien doelden-'ie op die teerlingen;"je kan niet een vyf hebben met daarnaast een drie";

ik parafraseer; want meteen daarna volgden-er over de getallen-filosofie van de dobbelsteen een gehele totaal-filosofie, dewelken-ik hierzo niet kan nabootsen...

Geen opmerkingen: