donderdag 10 mei 2018

alternatieve feiten

1. als hy langer geleefd had, had dostojevski nog een vervolg geschreven op het nochtans zo al byzonder lyvige "de gebroêrs karamazov"; schetsen voor die sequel stonden reeds op papier.

2. behalve doordat hy een ziekelyk roulette-speler was, en doordat hy een literair tydschrift uitbracht dat moeizaam verkocht, leed de best-seller-auteur dostojevski permanent schrynende armoê doordat zyn familie hem steeds kwam leêgschooien meteen van zodra er iéts op zyn rekening stond. ook verre familieleden kon hy niet weêrstaan.

3. hoewel "schuld en boete" beter klinkt dan "misdaad en straf", staat zuiver taalkundig gesproken de twééde titel dichter by de originele russische titel.

4. zyn gokverslaving was dus nefast voor ieder die met hem samenleefde; en toch: als hy in een depressie verkeerde, nam zyn zyn lydzame echtgenote hem zelf vrywillig naar het casino; al gokkend werden ze dan wel weêr straatarm, maar geraakte dostojevski tenminste weêr opgewonden, en daarop geprikkeld en geïnspireerd om weêr te gaan schryven...

Geen opmerkingen: