zaterdag 26 mei 2018

state of being, 26 mei 2018

op het moment heb ik zoveel huiswerk, dat ik er onderhand myn discipline by verlies, wat een zeer uitzonderlyk gegeven is... ook val ik overdag aldoor in slaap, misschien mede doordat ik te vroeg wakker word 's morgens...
    voorts niet kunnen stoppen met lezen in dat mooi uitgegeven boek, "aantekeningen uit het dodenhuis". waarby zelfs céline  en bukowski verbleken tot koud bier...
    het zonnige weêr doet deugd...
    al begon hier beneên in de straat om elf uur 's avonds nog, opeens, een dreinende bulldozer met gigantische afbraak-werken... de gehele buurt ging klagen - de man achter de stuurknuppels repliceerde:"de politie heeft ons gezegd dat dit alles hier tegen morgen opgeruimd moet zyn!!" -- kan alleen in de seefhoek, zoiets...

Geen opmerkingen: