zondag 13 mei 2018

column streekkrant editie kempen


IN DEN HOF

De jeugd van Vosselaar en Beerse heeft nooit te klagen gehad over een gebrek aan speelruimte. Myn eigen kinderen groeien nu op in 't Koekenstad, wat zyn voordelen heeft, maar dagdagelyks voel ik my schuldig als ik eraan terugdenk wat voor kampen ikzelf indertyd kon bouwen in de takken van de "Konynenberg" of "het Ros", zoals we de dennenwouden noemden rond Janssen Pharmaceutica, en meer nog als ik my de boten herinner die we zelf meenden te kunnen bouwen, om te gaan dryven op die grote, koude vyver, die pas jaren nadien officieel tot "De Lilse Bergen" zou uitgroeien. Het rare is ook, dat onze ouders het toen doodnormaal vonden als wy, als acht- of negenjarigen, urenlang in die jungle wegbleven. De vaders en moeders van vandaag staan doodsangsten uit als ze een halve minuut niet weten waar hun pagadders rondhangen. Vooral sinds de jaren negentig is in onze verbeelding ieder bos een bolwerk van kinderlokkers.

Evenwel, aan de Stokstebaan lag er een groot natuurdomein, dat door prikkeldraad voor ons bleef afgesloten. Dit betrof een adembenemende privétuin van dertig hectaren, gelegen in het midden van drie Vosselaarse wyken, die alledrie tot onze verbeelding spraken: de Schoutenhoeve, het Galgenhuis en de Krikskes. Alleen de durf-als onder ons, kropen onder die prikkeldraad door, om zich daarginds, ver buiten het vizier van politie en brandweêr, te gaan uitleven in wat heet "vuurke-stook"... Maar dat is nu veranderd: sinds deze maand is, na vele eeuwen, het natuurdomein in kwestie in handen gekomen van de gemeente; "Den Hof", zoals dit prachtgebied heet, is voortaan vry toegankelyk voor iedereen die maar wil!

Geen opmerkingen: