donderdag 17 mei 2018

dreamer

deze week heel, heel, heel veel dromen. ook vannacht weêr. dat ik te snel onder een zich verheffende slagboom doorreed, en op die manier het dak van m'n auto helemaal scheurde. dat ik met een vriend naar filmpjes van monty python moést meêkyken, terwyl ik die filmpjes totaal afgezaagd vond; dat ik op vacantie was in noord-america, in een te krap vacantiepark...

Geen opmerkingen: