woensdag 15 februari 2012de voormiddag doorgebracht in het kadaster en in het felixarchief.
straffe kost: de bezitster in 1947 van het pand dat ikzelf heden bewoon, in de lindeboomstraat, heette klaarblykelyk: maria vandamme!

!!

inderdaad, zo heet de mysterieuze figuur naar wie iedereen op zoek is in elsschots "het dwaallicht"...