woensdag 29 februari 2012


toch cool dat gobi my avond na avond dit grave publiek zomaar cadeau geeft...

myn zelfvertrouwen is in de loop van deze serie weêr 106% gestegen...

omdat: je komt op, wetende dat ze daar niét voor jou zitten; je gaat af, 20 minuten later, met hun ovatie in je nek en schouders...

what a trick!

Geen opmerkingen: