maandag 30 november 2015

state of being, 30 november 2015
hier nu reeds een paar dagen lang wel velerlei prachtige photo's geponeerd hebbende, maar geen of toch nauwelyks enige zelfstandige teksten, voel ik my enigszins genoodzaakt tot dit noteren hier. een dag zonder schryfwerk is een verloren dag, voor eeuwig. de slaap, de slaperigheid, is echter bezig my te overmannen. het uur aan den dag zynde halfvier in de diepe, donkere winter-nacht, hierbeneên in de machine-kamer; in de plek van aan myn bureau-tafel, weet ik my in de beddenbak gesitueerd, onder chaotische lappen stof en met een nichterige flesje cola op de houteren stoel, dewelke dienst doet als salontafel; die kou is er doordat (nu dit weêr...) de chauvage kapot is, reeds sinds vanochtend... morgen middagkomt een reparateur, toch hopelyk. ik was, daarjuist nog, bezig met huiswerk, maar myn twee ogen vielen dicht en zelfs sliep ik in, voor twee minuten.
     nu alle kracht zien te verzamelen, het vertrek weêr zien af te sluiten (lampen stukslaan, rolluiken neêrtrekken, gsm-lader meênemen, ...); teneinde my helemaal naar boven te slepen, lezers, de trappen op, eerst naar de woonkamer op het eerste, de ellentrieke verwarmers terug installeren daar, en dan nog 'ns naar de koelkast gaan zien, voor een overgebleven stukje braadworst? ik ga denk ik met m'n kleêren aan slapen subiet, althans de eerste twee, drie uur...

Geen opmerkingen: