dinsdag 26 april 2016

state of being, 26 april 2016het huiswerk aan de toneel-thriller hervat. nu vooral bezig met inkorten. curieus hoe gemakkelyk je zo'n tekst met de hakbyl te lyf kan, van zodra die tekst zelfs maar één weekje opzy heeft gelegen. gelukkig ook, want zoals het er nu uitziet, zou dit toneelstuk drie uurs voortduren - daar ben ik sowieso tegen, doch bovendien zou het ons daarvoor aan repetitie-tyd mankeren. hou het maar extreem simpel, jongen (de taal en ook de plot zyn blykbaar waanzinnig simpel. qua tekst zelf hou je niks over; alles zal op de acteer-kunsten komen te liggen - maar daar heb ik dan ook, met die nele en die liesa, groot vertrouwen in...)
    in de loop van de lange dag, een maandag, diverse eenvoudige boodschappen gepresteerd, en wel steeds te voet, ook toen het regende. zodoende toch voldoende uitgewaaid. een vergadering gehad in het badhuis, maar dat leidde tot weinig, doordat ik te laat was aangekomen en aldus te vlug weêr voortmoest. volgende week opnief.
    morgen relatief vroeg op, voor die prospectie in dat bejaardentehuis. daarom nu maar weêr gaan slapen, jammer genoeg...
    ook morgen, worden hier, aan huis, de stellingen weggehaald. de gevel-perikelen zyn dan helemaal van de baan. meteen daarna dringt zich dan evenwel het werk aan de tuin weêr op, die veel te rommelig is; ook hierom gaat er container nodig zyn, voor al die dode takken en die klimop-uitwassen... plus: hoewel we de haard niet gebruiken, toch vind ik dat er schoorsteenvegers zouden moeten langskomen; het niét gebruiken van die haard moetende een keuze zyn, en niet een noodzaak...
    saluut...

Geen opmerkingen: