vrijdag 29 april 2016

state of being, 29 april 2016


slechts drie uur geslapen. toch welgemutst het bed uit. beneên gekomen en in myn kleêren gestoken, dacht ik alsnog een halfuur by te brommen in de gryze zetel - doch werd ik afgeleid door myn mailbox; geregeld krygen myn schuldenaren abusievelyk lédige facturen van me binnen, zodat ik die moet herzien, zynde gedoe met "pdf" en "adobe reader"; dit gepruts duurde net zolang, totdat de eerste gasten aan myn deur stonden (zie: photo's hierboven.)
   toen deze vergadering, die aardig verliep, weêr voorby was, kwam net op dat ogenblik (zie photo dààr nog eens boven) martien onverwacht langs; ik kon haar niet binnen laten, doordat ik dringend een halfuur moest byslapen; daar heb ik nu spyt van, hoe on-hoffelyk!
    nà die hazenslaap nog even kunnen voortschryven aan myn toneel-thriller. de basis van deze tekst is rond, nu ben ik allerlei sound-tracks aan het uitzoeken, om iedere scène apart te kunnen inschuiven. daarmeê bezig zynde, wordt die tekst toch weêr optenief aangepast, optenief ingekort veelal. om meer ledigte te creëren, om de muziek meer kans te geven.
    de kindjes kwamen terug rond vier uur: van het ziekenhuis, waar zy immers een oor-onderzoek ondergingen. rocco james conan hebben ze naar het schynt wel veel pyn gedaan, met een soort stofzuiger in zyn oor; gelukkig moest ik daar niet by zyn! maar nu hebben ze wel propere oortjes. het verdict was gunstig - een lange tyd terug hadden we een zeer voze doctoor aan de hand, en die was beziggeweest over noodzakelyke buizen-operaties, en andere overdrevenheden; al goed dat we daar niet in meê zyn gegaan!
    met mollie wel harde ruzie in de tuin, om zes uur dan weêr; ze màg van my met haar laarzen in de modder spelen, maar niét met haar blote handen in die modder - en dan al helemààl niet met die bemodderde handen rocco zyn frak expres gaan betasten. "zie hoe vuil die frak nu!" "ja maar ik wilde hem aaien!" ze blyft replieken verzinnen, echt vreselyk!
    intussen liep in de werkkamer de lavabo helemaal over...
    savonds de downton abbey soap - het einde van de zevenduizend afleveringen stilaan in zicht. jammer...
    snachts dan weêr voortschryven aan de toneelthriller, alsook wat corresponderen. er blyven optredens binnenkomen, myn fabriekje draait lekker...
    de goden begrypen het: deze "state of being", lezers, had geen enkele inspiratie behalve die van de dagelykse verplichting. moge die ook geldig wezen voor jullie, die nu eenmaal àlles willen lezen dat hier staat.

1 opmerking:

JPke zei

goedgekeurd :-)