zaterdag 12 augustus 2017

de laatste dag van de vacantie

ik was één weekje foetsie. vandaar hier, gedurende deze week, enige mooi voor u uitgekozen reposts, elke dag ééntje.

vandaag de laatste; enige losse krabbels uit het notitieboekje van januari 2014...

mogelyk materiaal voor de vyfde toneel-aflevering van "goethe op de apenplaneet" in de arenberg binnen drie weken...

1. "onderschat nooit de betekenis van losse krabbels op een blaadje papier." (james joyce)

2. "rommelkasten"; of beter: "rommel-laden". dwz een lade in een kast met daarin alleen maar odds and ends. het onvermydelyke daarvan. plus: nadere studie ervan, - wat? schoenveters, een sleutel die nergens op past. het vreemde dat de jowan petit er juist opgetogen om is; voor hem duidt het hebben van een rommel-lade op "echtheid".

3. daarmeê gelieerd: de therapeutische kracht van het opruimen ervan. tov de onmogelykheid ervan; "on-opruimbaar materiaal." het werkwoord "taffelen".

4. een gesprek op de radio niet om de inhoud (niet eens echt ernaar luisteren) maar de muzikaliteit ervan. daar live over praten met terwyl op de achtergrond dat geluid.

5. on stage navertellen vd film "predators". of "de groene hel". of zelfs: van de ene na-vertelling overglyden naar realiteit (bvb gaan winkelen) naar een andere na-vertelling.

6. de angsten van luv; op hotel niet durven te slapen op een hoge verdieping: uit schrik dat ze zelf, in haar slaap, door het raam zou springen. met de kinderwagen: bang dat een voorbyganger er brandende sigaret in zou gooien. haar weêrkerende nachtmerrie: in een winterse vyver tuimelen - boven je vriest het wateroppervlak dicht. nog: als ik iets langer in de bandkamer toef: denkt ze dat ik gestikt ben, door de geiser. voorts: de gruwelverhalen uit het nieuws.

7. die ene zin van kafka "het slot": k belt naar het slot, maar hoort een vreemde samenzang van kinderstemmen etc. één zin = zuivere hypnose. (maarten inghels die nadien zei: nu wel wil ik kafka een tweede kans geven. hoe niét in katzwym vallen by kakfka?

8. kundera: onze tyd is niet de tragiek maar erger nog: het gebrek aan tragiek. (credo vd dag?)

9. libertyn. nief libertyns manifest. maar dan historisch. chamfort. axioma's chamfort. alles went, zelfs de hel zouden we op den duur gewend geraken.

10. nog niet behandelde oer-droom: de droom naakt onder de mensen te lopen, of met alleen één hemd aan. en ook, niet helemaal vreemd daaraan: examendromen. dromen daje terug op school zit maar niks gestudeerd hebt. dat je het hele jaar door nooit naar de lessen frans bent geweest. zonlicht in je ogen - zodat je de vragenlyst niet kan lezen. bly als je wakkerwordt.

11. earl palmer. steve gadd.

12. schopenhauers gradaties van "het sublieme". de verbranding van het verdronken lyk van shelley.

13. special biografemen? zet ze eens allen op een ry. en "nutteloze feiten". is dan wel cfr "een toneelstuk over alles".

14. er zyn geen verhalen meer, alleen nog maar "verhaal-elementen". en personages "doen" niks meer, evolueren niet; maar alleen maar "verschynen" ze. "the rise of". cfr op den duur bestonden de teksten van jmh berckmans alleen nog uit het noemen van bizarre namen.

15. myn gedicht over de droogkast. over de buggie.

16. gigers de elpee-hoes van debbie harry's "kookoo".  fan zyn wil zeggen: ook de elpees goed vinden die je niet kan verdedigen. die je alleen maar stiekem beluistert. is bevestiging van privacy. mensen masturberen vooral om te bevestigen hunprivacy. voorts: special "abe sapiens", de bibliotheek van hellboy. die scène waarin ze mekaâr tegenkomen.

17. ! agressieve manier waarop het woord "fantastisch" wordt gebruikt in radio-interviews, "die balletdanser is fantàstisch" - laat geen ruimte meer; is een bang "zich ophangen aan", nep-enthousiasme. (is niet zo met bvb het woord "formidabel".)

18. kundera:"denk je deze straf in: levenslang op een eiland te zitten - als énige volwassene - tussen alleen maar onvolwassen kinderen." !!

19. luv die daaraan vastknoopt: zodat je de enige bent die alle verantwoordelykheid draagt. - terwyl ikzelf alleen maar bedacht: dat is het einde van alle communicatie.

20. videtski maar ook barbara tuchman die ons erop attendeert: in de middeleeuwen was de gemiddelde leeftyd van een mens: veertien. dwz al die koningen en baronnen etc waren snotneuzen. (videtski speelt een verwaand tienerkind op een troon, zeggende:"i want war!!"

21. nog by die examendroom: ik ging van de eerste kleuterklas tot en met het zesde middelbaar naar één en dezelfde school. geen haan die daarnaar kraaide de laatste dag.

22.jo jespers zegt: als de familie rockenfeller geheel zyn vermogen aan de hele mensheid zou uitdeken - dan zou iedereen 40.000 euro krygen. (plus: wat levert dat dan op? niets?)

23. "moeten plassen": het publiek tergen: opdat ze moeten plassen. cfr hoesten.

24. vampirella

25. "lassonade."


26. de facturen aan koenraad logghe...

Geen opmerkingen: