maandag 12 februari 2018

state of being, 13 maart 2018deze "state of being" ben ik niet doende, neêr te schryven in myn eigenste woonst, de gegeerde machine-kamer, doch wel by m'n broêr serge thuis, om halftwee snachts; doordat, lezers, in het geheel van de straat waar ik vandaan kom, de ellentriek is uitgevallen; het licht laat het daarom afweten, maar ook de chauffage-ketel en de internet-verbinding. zelfs de deurbel doet het niet meer, en ook televisie kyken gaat maar amper (je kan wel naar het scherm zien, maar er gebeurt niets op.) hoe dikwyls al heb ik niet gedacht: ik zou eigenlyk een fiets-trappers-systeem moeten zien te installeren, om in noodgevallen als deze, zelf in myn energie te kunnen voorzien - en nu bejammer ik het weêr, dat dit er tot dusverre nog steeds niet van is gekomen.
    voorts zyn het zeer monomane dagen; iedere spleet, iedere kier, iedere kruimel van vyf seconden die ik uit de drukke huishoudelyke besognes kan loswrikken voor myzelf, worden ingezet voor het labeur aan het "Gedicht in A", dwz het gedicht "Aardvark At Graag Kwark". in concreto betekent dit, dat ik daar ongeveer acht uurs per dag overheen gebogen zit, nu al vier dagen lang. het is de enige manier. (overigens is zo'n gedicht toch iets minder moeilyk om te maken dan een stuntgedicht met minder restricties; de vele beperkingen maken, dat je het ook nooit ver kàn zoeken; je gereedsschapkist is overzichtelyk. wel aldoor wringen en schuiven, maar maar nauwelyks op jacht hoeven...)
    met luv dreigt een echtscheiding, hoewel het toch goedkomt; doordat ik toch twee concessies heb kunnen opbrengen: ik zal geen tamme rat, maar wel een hamster in huis halen; en feitelyk geen twéé hamsters, maar dus maar één hamster. voor my was het een toegeving aan hààr, om twee kinderen te domesticeren, ja wat!
    verder ben ik dus nog steeds druk bezig met het deprogrammeren van myn onderbewuste, iets waar je toch zeker minstens vier of vyf weken voor moet uittrekken. ik moet af van het bygeloof dat anderen in my aan het inplanten zyn geweest - iets dat ze konden doen, doordat ik er even niet goed by was. de kunst bestaat eruit om aldoor high te zyn - maar dan totaal zonder drugs...
    de eerste hypnose-sessies gingen over "succes door doorzettingskracht", wat goed was om de vaat by te doen, maar de tweede gingen over "mind power", welke laatst genoemde school het "hard werken" in principe juist uitlacht - "ben je werkelyk zo minderwaardig, dat je keihard zou moeten wérken om een verschil uit te maken?" de derde sessie betroffen de zogenaamde "laws of attraction"; jouw geest vormt jouw omgeving, in plaats van andersom, dus kan die geest maar beter een zeer helder beeld hebben van hoe het is. curieus genoeg was een bepaalde religieuze richting hierbinnen erg inzichtelyk; "god kent alleen maar het woord ja. dus als je zegt: ik wil een pinguïn hebben," dan zegt god:"ja - jy wil een pinguïn hebben." dus je moet feitelyk zeggen:"ik héb een pinguïn," en dan zegt god:"ja - jy hebt een pinguïn."
    ik weet niet of dat duidelyk is.
    eens kyken of myn machines (telephoon en pc), inmiddels weêr zyn opgeladen, klaar om weêr naar myn yskoude werkkamer te vertrekken...


Geen opmerkingen: