vrijdag 11 mei 2018

over de kunst van het memoriseren


zoals voor byna alles, geldt zeker ook voor de kunst van het memoriseren dit volgende axioma; namelyk: dat je de bezigheid best niet beziet als een middel, maar als een doel op zich. dus niet:"ik leer dit nu vanbuiten, want straks ga ik dit nodig hebben," maar wel: trachten in te zien waarom dit vanbuiten leren op zich, een zeer boeiende sport is; gezien je letterlyk kan gewaarworden hoe je eigenste hersenen zich beginnen uit te rekken - wyl het materiaal dat je bezig bent, je toe te eigenen, zich schynt te verbreden en te verdiepen. de verhouding tussen jouzelf en het leermateriaal is in wezen iets mystieks.

"mystiek" volgens van dale:
1het hartstochtelijk streven naar vereniging van de ziel met God

Geen opmerkingen: