zondag 1 september 2019

column streekkrant editie kempen

WOLLEWEI

Omdat ik zeer arm ben, ben ik zuinig by het uitkiezen van benefieten waaraan ik kan deelnemen. Een paar luttele euro's heb ik toch wél overgedragen aan de "Overmorgen", de mooie, geschiênisryk boot die een jaar of vyf geleên werd geïnstalleerd op de binnenkoer van het Turnhoutse jeugdhuis de Wollewei. Oorspronkelyk was ik solidair met vzw Overmorgen, die een petitie voerde om de boot op het water te mogen houden; maar nu het vehikel dan toch op het droge ligt, kan het alleen maar worden toegejuicht dat er een groepje jongeren is opgestaan, dat nog exact 1000 euro byeenzoekt, om de kajuit en de laadruimte te herinrichten.
    
Helaas: exact op de dag toen ik myn 3 euro had overgeschreven, kwam my het bericht ter ore, dat geheel jeugdhuis De Wollewei op losse schroeven staat. Het stadsbestuur van Turnhout moet bezuinigingen doorvoeren, en heeft daarom een lyst opgesteld van lokale gebouwen die, in de nabye toekomst, eventueel verkocht zouden kunnen worden. "We gaan daarby geen heilige huisjes uit weg," zo werd ruiterlyk aangegeven - maar: dat dit legendarische jeugdhuis, overigens een fantastisch mooi klooster, daar ook tussenstaat, zonder een waardig alternatief in de regio, is hoogst verontrustend. De Wollewei, begonnen in 1974, was het eerste stedelyke jeugdcentrum van heel Vlaanderen, en heeft, in die 45 bedryvige jaren, onophoudelyk onderdak verleend aan resems jongeren-organisaties. Als ook jy van mening bent dat De Wollewei onaantastbaar moet blyven, surf dan naar "De Koep - Occupy Wollewei," en laat daar je stem dan horen...


1 opmerking:

Vitalski zei

de meesten zouden zeggen "herin te richten", maar het is wel degelyk "te herinrichten";

Werkwoorden met her- die zelf van een scheidbaar samengesteld werkwoord zijn afgeleid, zoals herinrichten, heropleven en heraanbesteden, worden in België soms wel scheidbaar vervoegd, ook door standaardtaalsprekers. Bijvoorbeeld: richtte herin, leefde herop, heraan te besteden. Toch is er een vrij grote groep taalgebruikers die dat gebruik afkeurt. Daarom is het niet duidelijk of zulke vervoegingen tot de standaardtaal in België gerekend kunnen worden. Standaardtaal in het hele taalgebied zijn in elk geval formuleringen waarbij u het werkwoord met her- alleen als infinitief of voltooid deelwoord gebruikt. U kunt ook het voorvoegsel her- vervangen door bijvoorbeeld opnieuw, weer of nog eens.