maandag 20 juli 2015

state of being, 20 juli 2015


vandaag doe ik het nog eens met een zeker lystje... mispryzend, en terecht mispryzend, deed gerard reve, toen die nog leefde, wel eens deze volgende uitspraak, namelyk dat er volgens hem tegenwoordig byna geen echte schryvers meer bestaan, maar wel, in plaats daarvan, wat hy noemde "noteerders". een soort journalisten die maar opsommen wat ze waarnemen, zonder spanningsboog, zonder symboliek. dat klopt maar eigenlyk lees ik wel grààg notities.

dag-indeling: volstrekt ontregeld, vanwege dat taxi-spelen naar de ardennen en terug. (wat ik wel met veel plezier deed; de auto zynde dé biotoop om in te repeteren, byvoorbeeld op stunt-gedichten. zo ben ik zaterdagnacht "het grynsgedicht" letterlyk twee uurs aan een stuk aan het opzeggen geweest - en toch ken ik het ding nog altyd niet vlot genoeg.) maar: vandaag was ik dus om acht uur smorgens al uit de veren - doch lag ik om vier uur snamiddags een uurlang te snurken in de leêren driezit.

sociaal leven: sinds ik kinderen heb, zie ik doorgaans nooit nog iémand, tenzy voor myn werk. dezer dagen evenwel en in ieder geval toch, o lezers, op bezoek geraakt by benno barnard (voor myn "werk") in het gezelschap van onder anderen nana ramael (voor het "plezier"), én zelfs by eric somers in waulsort. by eric was ik wel te vroeg weg want nadien realiseerde ik my dat ik hem nog had wensen uit te horen over zyn opvattingen over de pre-rafaëlieten. - gisteren in de zomertuin van myn pa en myn ma gegeten, waar ook present tekenden twee van myn broêrs, een schoonzus en oom-zegger enak. (in de kringloop-winkel my onlangs aangeschaft, uit zuivere nostalgie, het m.b.-bordspel geheten "tankslag" - met de bedoeling dit zalige spelletje eens aan te leren ààn die enak.)

gezondheid: huid niet desastreus maar ook niet optimaal. zeker niet zo tof als drie weken terug. my daarnet geschoren, omdat een snor by my schilfer-vlokken creëert. na het scheren zie ik eruit alsof ik uit de loopgrachen kom. -- ook, daarnet nog, redelyk haastig twee bruine boterhammen gegeten en daardoor plotsklaps fenomenaal veel pyn vanwege myn, medisch zogenoemde, "spastische slokdarm"; broodhompen die té traag naar beneên zinken, en je gehele borst zodoende meêdogenloos opentrekken, écht alsof je dood moet!! een gevoelen dat tien minuten voortduurt- aaah... aaah... voorts alles okidoki. tydens het mediteren per ongeluk in slaap gevallen.

financiën: zou 4.000 euro op myn rekening moeten hebben, doch in de praktyk staat er net geen 400 euro op, namelyk doordat myn schuldenaren allemaal op reis zyn vertrokken. de lafaards! en dit terwyl ik deze week de flyers en affiches moet laten drukken voor myn nakende najaarstoer. maar: okay, ik ben érg tevreden over het geheel; mocht ik vanaf vandaag geen énkele niéve job meer binnenkrygen, dan zou ik my pas in september 2016 zorgen moeten maken. het is vaak anders.

bibliotheek: die alice-in-wonderland-verzameling vult toch al één plank, ik zal deze week die boeken eens één na één belichten. ik doe, sinds ik een creditcard bezit, niet méér geld op aan boeken dan vroeger (dat is nu 'ns een echte "noteerders-zin", compleet stylloos), maar: wél zyn het nu allemaal de extreem juiste boeken - vroeger kwam ik met dit of dat thuis "by gebrek aan beters". nu brengt de postman my boeken aan, die sinds 1887 niet meer in de boekhandel zyn geweest - aan spotpryzen, en altyd érg goed verpakt (soms wil je het gewoon niet openmaken.)

werk: juli en augustus praktisch nul optredens, maar wel om de haverklap telephoons voor extra optredens in het najaar. zelfs heeft het my nu bereikt dat ik in september zomaar ineens nog 'ns de conference "blauwbaard" ga spelen - is tien jaar geleden, die tekst moet dus totaal weêr vanonder het stof - voor één opvoering. toch zeg ik àltyd ja. altyd altyd.

kinderen: mollie wil leren fluiten. ik zeg haar, zonder liegen, dat bruin brood eten, helpt, en sindsdien eet ze dus bruin brood, zelfs in die mate dat ze vanmiddag niet wilde gaan fietsen, want 'ik ga bruin brood eten'. daartegenover rocco james conan: huilt toch iets vaker dan vroeger, een literair soort zeur-huilen, zeker als 'ie vermoeid is. doch: is druk bezig zindelyk te worden daarenboven. nog zes dagen crêche en hy is volwassen.

religie: zelfs david lynch zegt dat lyden niet noodzakelyk is - dat moet je dan maar gaan vertellen aan iemand die in het stof byt!!

schryven: ja, erg veel.

zwemmen: eventjes niet meer dagelyks, maar toch nog vier keer per week. (zal uiteindelyk toch een groot zwembad moeten hebben, met een dak erboven van glas en staal, omwoekerd met slingerplanten - om snachts in te kunnen zwemmen, na een optreden, met bach op de achtergrond.)

muziek: vanwege die site "yourlisten" ben ik toch weêr veel prince aan het beluisteren, demo's uit de vroege jaren tachtig die ik nog àltyd niet kende, myn collectie van tweeduizend bootlegs ten spyt. alleen van 1980 tot 1986 is dit écht subliem, maar dan wel alles, ieder stukje repetitie, ieder minuutje soundcheck, iedere kribbel.- pas op: ik luister ook veel naar gilbert & sullivan.

hoe laat is het? halfvyf snachts, slaapwel!!


Geen opmerkingen: