maandag 20 juli 2015

zinvolle informatie


1. het oudste door mensen gemaakt voedsel is kaas.

2. op twintigjarige leeftyd zyn we reeds twintig procent van de capaciteiten van onze reukorganen kwytgeraakt.

3. alle continenten hebben een naam waarvan de eerste letter gelyk is aan de laatste letter, althans in het engels.

4. het nationale volkslied van qatar duurt 35 seconden.

5. in "pulp fiction" wyst iédere klok op 20 na 4.

6. een "jiffy" wil zeggen één honderdste van een seconde.

7. rystpapier bevat géén ryst.

8. een mens slaapt over zyn leven verspreid gemiddeld 25 jaar.

9. rechts-handigen worden aanzienlyk veel ouder dan links-handigen.

10. een mens heeft gemiddeld 100.000 haren op zyn kop.

11. vingernagels groeien vier keer sneller dan teennagels.

12. victor glorieux heeft ooit zes uurs lang in een geblokkeerde lift gezeten, niet beseffende dat hy zelf een knop moest indrukken.

13. de italiaanse vlag is ontworpen door napoleon.

Geen opmerkingen: