woensdag 20 juli 2016

stefan laenen, die my de laatste tyd redelyk nauwgezet opvolgt voor gva...

én zyn mooie eega, die chemie doceert aan de vierde middelbare...

Geen opmerkingen: