zondag 31 juli 2016

vier belangryke gegevens

1. kort na zyn dood groeven dieven het lyk van charlie chaplin op, de familie vervolgens om losgeld vragende. ze belden daar een paar keer voor op, en konden alzo gestrikt worden: omdat ze telkens dezelfde telephooncel gebruikten.

2. de groene heuvels waarop de teletubbies rondliepen, waren niet van bordkarton; het waren echt bestaande groene heuvels. om van de toeristen af te geraken, heeft de eigenaar ervan, dat landschap nadien laten neêrhalen, er voorgoed een grote vyver aanleggende. 

3. de riff van "no satisfaction" werd door keith richard geschreven in zyn slaap. hy was met zyn gitaar rond zyn nek en zyn tape-recorder aan, in slaap gevallen. by herbeluistering van die tape, vernam hy eerst een anderhalf uur luid gesnurk, dan wazig gespeeld die ene, geroemde riff, een kwartier lang zelfs, en dan opnief een lange tyd niks anders dan gesnurk.

4. in finland heet de 27e juli officieel "slaapkoppendag". de persoon in huis die, op deze dag, het langst in bed ligt, krygt een emmer water over zyn kop. als dat niet gebeurt, gaat hy een té lui jaar tegemoet. de traditie bestaat al sinds de middeleeuwen. toén werden de langslapers in een deken in de rivier gegooid...

p.s. voor het éérste harde feit moet ik my excuseren: omdat weetjes rond charlie chaplin eigenlyk erg vervelend zyn. nog personen van wie je niks wil weten, maar die té vaak worden geciteerd en naverteld, en die daarom op deze blog eigenlyk niet mogen meêdoen: churchill, oscar wilde, lincoln, einstein, mark twain, keith richards, gandhi en eigenlyk ook de brilsmurf.

1 opmerking:

Lies zei

Stof voor een wedstrijdje: 'Wie weet er iets van die mensen dat nog niemand anders weet?'...Oké, dat is te streng: 'Wie weet er iets van die die mensen dat niet uitgemolken of flauw is?'Indien het wel afgesleten is:een emmer water in zijn/haar bed.