dinsdag 21 november 2017

in gesprek met gustave vekeman, grootste kenner van den dam... weet er zoveel over, dat je op iedere simpelste vraag een te complex antwoord krygt... ...
let op myn nieve kapsel...

(comment van dave van gestel:"ja, maar je mooie haren kunnen toch niet verduisteremanen dat je hoofd weêr zeer rood-kleurig is...)

Geen opmerkingen: