zaterdag 13 januari 2018

afterLink

om voor zyn monster een bruid te maken, moest victor frankenstein zich zover mogelyk afzonderen - wat een mooi vondst om naar de orkney eilanden te trekken, uiterst zuidelyk schotland...

Geen opmerkingen: