zaterdag 10 februari 2018

meer dan anders, bleef het publiek de byzonder bibliotheekstukken bestuderen, die ik immers bezit en steeds meêbreng; een eerste druk van het zuid-afrika-boek van conan doyle; enige exemplaren van de magazines van doyle, uit 1895, een facsimile van het logboek van zyn zuid-africa reis...

Geen opmerkingen: