zaterdag 10 februari 2018

waar was je ten dinsdagin ieder geval was er een repetitie aan onze musical... ging lekker...
     onderweg daar naartoe, herinnerde sander smeets, die de rol van "el bandido" op zich neemt, my nog eens, terloops, aan het fenomeen genaamd "lucide dromen", dwz dromen waarvan je, onderwyl ze gebeuren, beséft dat het maar dromen zyn, en die je, derhalve dan, vry vermag te besturen. sindsdien ben ik me daarin nog 'ns aan het verdiepen; zonder uitzondering alle cursisten op youtube zeggen, lachend zelfs, dat je deze droom-staat gemakkelyk kan bereiken, maar zelf, vooralsnog, geen resultaat geboekt. in tegendeel, ik droom precies zelfs minder dan anders...

Geen opmerkingen: