maandag 20 augustus 2018

film-bespreking

how to tame a dragon

als ouder van kleine kinderen ben je verplicht om geregeld meê te kyken, maar dikwyls val je gewoonweg in slaap, zelfs proberende toch wél wakker te blyven. "how to tame a dragon" heb ik lang niet willen zien, doordat die titel my een gemakzuchtig puberaal sentiment scheen te voorzeggen (zoals byvoorbeeld het supervoze "pirates of the caribbean"). ny naêr inzien behoort die "dragon"-film evenwel tot de a-klasse, cfr "toy story" of cfr "white fang"; hard kicken!!
    een byzonder originele variatie op het conflict van de generatiekloof: oudere generaties véchten al eeuwenlang met draken, maar één jongetje ontdekt nu dat ze kunnen worden getemd. de moeilykheden van die vader om dit vernieuwende manoeuvre van zyn telg te begrypen en te aanvaarden, worden naar voren gebracht op aangrypend subtiele manieren, en de tekeningen zyn onderwyl een permanent orgasme voor het oog...


Geen opmerkingen: