woensdag 12 september 2018

state of being, 12 september
wanneer ik dit neêrschryf, is het tien na twee in de nacht; opeens bemerkende, dat ik tamelyk bekaf ben, althans fysiek. subiet lekker in bed kruipen!!...
    het toneelstuk dat we nu aan het maken zyn, is, zo zie ik nu pas met myn twee ogen, echt en effenaf iets heel erg moois aan het worden, alles begint tezamen te vallen, het is zo MOOI. mooie kleêren, mooie muziek, mooie lampen, mooie literaire teksten... ... dus ik moet zeggen dat ik plotseling echt uitzonderlyk gelukkig ben. en morgen, na al dat werk, toch weêr opeens de gehele namiddag met de kinderen, ook... dus: alles is buitengewoon perfect, echt buitengewoon - ik wou dat deze week voor altyd en altyd kon blyven voortduren... please...


Geen opmerkingen: