woensdag 4 september 2019agressief in het neêrlands met één G,
aggressive in het engels met twee G's...

Geen opmerkingen: