dinsdag 17 september 2019

held

maar dat die vent er met opzet naartoe ging, en dat die daar nadien weêr uit weggeraakte wanneer hy dat zelf wilde - dat leest als een volstrekte parodie. dat kan gewoon niet, precies of je droomt met je ogen open. een woord dat byna was uitgehold: een held (de brandweêrlui van nine-eleven niet meêgeteld.) dat is ontroerend, en dat is antropologie. cfr het mooiste boek dat ik de voorbye tien jaar las, "aantekening uit het dodenhuis"...

Geen opmerkingen: