dinsdag 3 september 2019

namiddag

smiddags een uur geslapen in de de auto.

in de namiddag weêr op de dovo - ditmaal om neêrlandse les te geven, aan vyfde-jaars.

inzet: de helaasheid der dingen.

een goeie uitvlucht om dit boek ook zelf eindelyk eens te lezen. als twintigers kwamen verhulst en kik  mekaâr aldoor tegen op poezie-avonden; dwz in dezelfde parochiezaaltjes, maar dikwyls ook op studio brussel, in het programma "collage". toch had ik hem eigenlyk nog nooit gelezen.

tot dusver vermag ik dit boek wel te appreciëren, en al zeker met een klas vol zestienjarigen voor myn neus...


Geen opmerkingen: