donderdag 27 april 2023

alternatieve feiten
1. bill gates heeft een heleboel manuscripten van leonardo da vinci in zyn privé-bezit...

2. om zyn mona lisa zo levendig te laten glimlachen, liet leonardo da vinci, terwyl zy voor hem poseerde, clowns en muzikanten voor haar aanrukken. 

3. het woord "clown" duikt pas op vanaf eind 16e eeuw, vermoedelyk komende van het scandinavische woord "kluns", in het middelnederlands zien we soms het woord "kloen", maar nog dieper in de tyd wellicht terug te voeren tot het latynse "kolonus", dwz "boer"; vandaar ook het woord "kolonie".

4. aristocratische oude romeinen die zich niet lekker voelden, maakten het wel eens meê dat de huisarts hen letterlyk een glas gladiatoren-bloed voorschreef...

5. oorspronkelyk waren gladiatoren slaven en overwonnen vyanden van verre streken, maar in de loop van de eerste eeuw voor christus zien we de tendens van vrywillige gladiatoren; freelancers als het ware, die werden aangetrokken door het geld en de roem. dat waren vaak sukkels die van geen hout pylen wisten te maken, maar soms ook aristocraten, ja zelfs senatoren, die gewoon wilden laten zien hoe goed ze wel niet konden vechten.

6. in het boek "the origins of business", maakt auteur keith roberts een uitgebreide vergelyking tussen bill gates en de multi-miljonair crassus, die leefde in de 1e eeuw voor christus.

dit was: bill gates - da vinci; da vinci - clown; clown - oude romeinen; oude romeinen - gladiatoren; gladiatoren - 1e eeuw b.c.: 1e eeuw b.c. - bill gates


1 opmerking:

Lies zei

Gladiatorenbloed...dat doen we niet meer, zooooo moeilijk om daaraan te geraken hé