donderdag 17 juni 2010

donderdagbunnie


kun fang in het rivierenhofkun: "je mag geen tyd meer steken in al die gekke vrienden van je, vital."

vital: "ja maar - jy bent toch zelf ook zo'n gekke vriend van me?"

kun: "... ja, da's ook weêr waar..."