zaterdag 19 juni 2010

srgnu is het halfvier snachts maar waarschynlyk gaat het vandaag echt héél laat worden, misschien wel acht uur smorgens...
ik zeg al twee jaar lang dat onze strip "byna klaar" is - maar normaal gezien sterft dat woordje "byna" straks...
terwyl srg de laatste tekeningen inscant, zit ik hier te bloggen en afwisselend instructies te geven in de aard van "dat vakje moet dààr", "die tekstballon moet weg" etc...