zondag 17 februari 2013

finance


nu wou ik dat het eeuwig februari bleef. eerste helften van maanden kosten geld: huisafbetaling, garage-huur, elektrabel, proximus, r.s.z., alsook iedere éérste dag van de maand myn bydrage aan de gezinsgerelateerde boodschappen. de twééde helften van maanden zyn altyd "free as a bird"!!!

Geen opmerkingen: