vrijdag 22 augustus 2014

postcard of being - vrydag latere helft van augustusonlangs nog twyfelde ik aan de noodzaak van een leesbril. een maand geleden gaf ik er aan toe, en lap: ben er reeds van afhankelyk als een kreupele half-blinde... ook by het yahtzee-spelen (gelukkig kan ik wel erg goéd yahtzee-spelen; meestal gooi ik in plaats van drie keer maar twee keer; omdat ik met twee worpen al klaar ben. vooral in yahtzees zelf ben ik erg goed; per spelletje gooi ik gemiddeld elf tot twaalf keer yahtzee, tenzy ik bvb erg moê ben, bvb van het wandelen.)
    (vandaag iétsie langer gewandeld dan anders, maar daar ben ik omgekeerd van opgetogen over. alles dat afwykt van dagelykse routine is des duivels, iedere minste vorm van exces vindt haar weêrga in het negatieve. los daarvan:er hing een trotse wind, op de dyken en stranden zowel als op de hoger gelegen veldheuvels, waardoor my daarstraks dermate een hoofdpyn beving, dat ik my vernoodzaakt zag de crawl een dafalgan af te schooien.) (de crawl vertrekt morgenvroeg. dan is het nog enkel kik en m'n gezinnetje hier...)( was natuurlyk niet echt een hoofdpyn want dat heb ik nooit, maar toch een innerlyk suizen; myn hoofd als een suisbol...)

1 opmerking:

Anoniem zei

Zag jullie lopen. Mooie vrijdag in Wissant