woensdag 15 november 2017

koen janssens bestudeert zyn rol genaamd "de kaduuk"... hy heeft andré hazes-gehalte, byzonderlyk wanneer hy "platina marina" zingt.

of deze muscial op iets gaat trekken, is nog niet duidelyk, doch wel is dit hier al zeker: de muziek-keuze is àlleszins subliém !!

Geen opmerkingen: