donderdag 26 april 2018

alternatieve feiten1. de oudst teruggevonden geschreven weêrgave van het woord "fuck" dateert van het jaar 1312, in een proces verbaal, waar het slachtoffer wellicht zonder dat 'ie het wist, ooit belachelyk werd gemaakt, doordat zyn naam officieel was "Roger Fuckbythenavale".

2. ketchup was oorspronkelyk een medicyn.

3. als cola geen kleurstof werd gegeven, was de kleur van cola groen.

4. als je aan het snurken bent, wil dat zeggen dat je op dat moment niet aan het dromen bent. (tenminste: dat lees ik hierzo, maar dat trek ik eigenlyk ten zeerste in twyfel...)

5. victor glorieux is tweemaal in egypte geweest, één keer als student, één keer zelfs op prospectie voor een gepland optreden daar, en werd daar een keer, net zoals kapitein haddock, water in het gezicht gespuwd door een lama.

Geen opmerkingen: