zaterdag 28 april 2018

dreamer

samen met een vriend, die ik hier niet by naam noem, kwam er op restaurant een bankier naar me toe, die ging sterven, maar die één derde van zyn nalatenschap aan my ging doneren; die bankier kende my helemaal niet, maar vertrouwde op het oordeel van onze gemeenschappelyke vriend; aldus ging ik binnenkort mooi 10.000 euro ryker worden. ik moest kalm blyven uit beleefdheid, maar toen de bankier weêr opstapte en ik één van de andere gelukkig hierover mocht informeren, kon ik toch een vreugdekreet slaken... 

1 opmerking:

Anoniem zei

Ik herinner mij dat, want die vriend was ik