vrijdag 22 juni 2018

state of being, 22 juni 2018toch weêr aan een totaal nieve conference begonnen. tussen vandaag en begin october heb ik zeventig vrye avonden, dus als ik één minuut tekst per avond op papier kryg, heb ik in october een volstrekt nieve voorstelling. een avond, dat wil zeggen twee tot drie uurs; hoe kan een mens nu aan drie uurs niét genoeg hebben, om één verdomd minuutje vrolyke tekst op papier te krygen? dat kan onmogelyk niét lukken.
    ervoor gaan zitten, en dan vertrouwen hebben, byzonderlyk in de natuurlyke behekstheid van taal. met taal kàn je niet van A naar B, daar duikt àltyd wel ergens een duivelshoofd op waar je niet zomaar langskan...
    overdag voor de laatste keer sinksenfoor; we zyn er dit jaar pakken goedkoper vanaf gekomen dan vorige jaren - de foor, die hier honderd meters vandaag ligt, was al drie weken draaiende, toen we de kinderen pas toegaven dat ze open was (als ze daarvoor zeiden:"waarom draait dat rad dan al??", dan zeiden we:"dat is om de motoren te testen...")
    plus vannacht al naar de lilse bergen heen en weêr gereden, om daar de kinderfietsjes al te gaan neêrzetten...
    

Geen opmerkingen: