zaterdag 30 juni 2018

state of being, 30 juni 2018ik zie hier eventjes geen uitweg meer, dwz zuiver aangaande deze blog... dus - toch weêr dit zwaktebod hierzo: de formule van vraag en antwoord... ik dwing myzelf tot zes vragen...

1. hoe is het met die egel?

okay. dat gaat ergens over. van alle dieren die ik reeds domesticeerde, voel ik my, voorwaar, met die kleine egel het allermeest, het allerdiepst verwant... dat volmaakte zich schuilhouden overdag, dat meditatieve ruisen in de schemeringen van de nacht... zo'n dir klimt ook beter dan je zou denken... ik moet hem spoedig wegdoen - maar: ik ben werkelyk gehecht aan hem (zyn naam is theoald.) (gisteren was hy in huis naar binnen gedrongen - luv dacht warempel dat we een inbreker op bezoek hadden... waardoor ze erg bang was - maar toch wél nog in slaap geraakte, tegelyk...)

2. je gezondheid, nog maar 'ns?

alweêr frieten aan het eten geslagen; wat dan steeds een driedaagse betekent, daar ik de overschotten telkens de volgende dag weêr opwarm... walgelyk op een lekker manier - of eêr, op een lekkere manier walgelyk... ik zou echt weêr moeten groenten-en-fruitdiëten, wat is dit nu helemaal? robby krieger heeft me vandaag gemaild, en wel met de aftastende vraag, of ik in de zomer van 2019 de leadzang op my zou willen nemen voor een reünietoer van the doors - maar: hoe kan dat zo? met die pens van my? (hoewel, ja, het kan; jim morrisson was ook op korte tyd helemaal opgeblazen geworden.)

3. verzuchting van den dag?

er zyn maar zoveel uren op een ry. je kan niet én papa spelen, én "schuld en boete" naar het duits vertalen, én schaakpartyen willen winnen. door myn schaakpartyen tegen het zeer zware computerprogramma "shredder", én tegen grootvizier matjas badjas, voel ik my echt helemaal dom, op het ogenblik... (evenwel: waar m'n vele vyanden dit zouden willen beamen, zou ik het weêr agressief tegenspreken en met bewyzen ook herleggen!)

4. ga eens voort met die gedachte van hierboven?


ja. ik had eens een vriendin, een zekere F., en die was getrouwd, maar: dat huwelyk liep niet meer goed. dus: aldoor liep ze haar man, als die niet in de buurt was, uit te schelden en te beschimpen. maar: als je dan nog maar een béétje gewillig naar d'r knikte, als je nog maar vaagweg had willen bevestigen, waarom haar vele verwyten en beledigingen aan die jongen zyn adres, je gerechtvaardigd leken - dan kreeg je dadelyk de wind van voren. alleen zyzelf mocht hem kleineren - viel iemand anders hem aan, dan sprong ze voor hem in de verdediging. wat haar heel erg sierde, daarom juist was ze een goeie vriendin van me.


5. balans?door bovenstaande, prozaïsche  alinea, iets uit de oude doos, vind ik dit eeuwigdurende geblog nu toch weêr enisgzins de moeite waard. en het kaf, hier overal, maakt deel uit van het koren. alleen maar mooie dingen, en zonder vuile slordigheden tussendoor, is volstrekte verstikking.


6. lectuur?


toch wel... pas weêr zes nieve boeken aangekocht, niet langs e-bay, maar ouderwets in de slegte, die op de wapper. dagboeken van nescio. die gekke george wildemeersch over claus (ik heb niets tegen die man, by wie ik destyds m'n thesis indiende, maar: onlangs volgde ik op youtube een lezing van hem, over dewelken-ik nu toch ronduit durf uitschreeuwen: wat een afgryselyke parlando!!, hoe defensief aldoor, wat een verdriet gaat daarachter schuil, man!!) (maar ik vergis my, ik weet niets.)
    er zyn twintig auteurs aan wie ik iets heb, en die lees ik cyclisch; en verder spring ik niet. na myn achttiende ben ik op geen enkel front meer vernieuwd geraakt. ik luister naar dezelfde muziek als toen ik zeventien was, daar is niks meer bygekomen. 

Geen opmerkingen: