donderdag 2 augustus 2018

state of being, 2 augustus 2018misschien één uurtje minder kunnen slapen dan gewoonlyk, maar daar toch de gehele latere namiddag en avond lang, overdreven pampus van geweest.
    in heftig zonlicht smiddags naar brussels gereden, myn lang, jeukende aangezicht intergaal verruïneerd door de restanten van de façade van victor glorieux daags tevoren (luv heeft dat schmink-werk onderhand overgenomen, daar erg bedreven in geworden zynde, evengoed als de persoon van wie ze het geleerd heeft.) op de baan was het vry druk, maar toch mochten we dit luidop nog een vlotte doorgang noemen. doordat er eêrgisteren een stilstaand gezin is omgekomen door de schuld van een vrachtwagen die op ze inreed, was ik nu zelf zeer panisch voor eendere vrachtwagen achter my. terecht ook.
    het gesprek op radio 1 over frankenstein, om 12 uur, ging zeker weêr niet slecht. een uur voort-zeveren is al flink wat, en toch: nadien moet je bemerken, enkel het topje van de ysberg te hebben kunnen opdissen; eiglyk vraag kik my af, hoelang zo'n gesprek zou voortduren, als het opzet zou zyn: praat erover voort, net zolang tot alles op is. misschien wel zes uurs lang boeiend spreken...
    in de namiddag thuis, de kinderen eerst rustig en braaf en schattig, daarna een béétje hels, maar eigenlyk toch wel nog binnen te perken. en dan weêr schattig.
    ons gezin is echt ongelooflyk tof, die kinderen hebben echt een fenomenaal goed gevoel voor humor...
    telephoon van jirka - omtrent een gemeenschappelyke vriend van ons die vrydag, naar ze my vertelde, is uitgegleden met de fiets, en daar nu van in coma ligt... van deze tyding voor de rest van de tyd helemaal niet goed... toch alleen maar overtuigd geloven op beterschap... doordat het gesprek met die mens nog volop gaande is...
    snachts niet meer kunnen werken, in plaats daarvan gekeken naar "the twelfth man"; een noorse verzetsheld, jan baalsrud, op de vlucht voor zeer kwaaie nazi's; zeker onderhoudend genoeg, maar hier of daar toch ook vervelende kitsch - slechts een paar keer maar, en dan telkens ook maar heel eventjes; maar "niet steengoed" is hetzelfde als "knudde".
    bvb je hoeft die nazi's niet tegen mekaâr te laten zeggen:"die baalsrud is een symbool voor ze,"- hun eigen verbeten jacht op die mens, zegt toch al alles; je hoeft die denen ook niet tegen hem te laten uitspreken:"je bent voor ons een symbool van hoop,"- de solidariteit die ze aan den dag leggen om hem te redden, zegt alles al. dus waarom dat gewauwel.
    het optreden gisteren en het radio-interview daarnet, waren samen één horde, die ben ik nu gepasseerd; de volgende zet zynde, binnen een dag of tien, dat optreden met het decap-orgel te herentals; dus: we mogen waarachtig van "vacantie" spreken...
     al dringen er zich diverse vergaderinkjes op...

Geen opmerkingen: