dinsdag 7 augustus 2018

uit het schriftjewat is ook alweêr een bushwacker? ik zocht het al eens op, lezende in tex willer, maar in "there will be blood" kwam ik het opnief tegen - doch: ik bleek het weêr te zyn vergeten. - het schynen, ach ja, guerilla-stryders te zyn van tydens de americaanse successie-oorlog...

dat zou en goeie manier zyn om rond kafka een lezing uit te werken:"de vyf raarste zinnen van franz kafka".  en dan, niet-apologetisch, alleen maar uit "het slot" citeren, ja zelfs je eigen helemaal verliezen in het "navertellen" van het plot (terwyl ik in myn lezingen anders helemaal nooit enige aandacht aan het plot besteed.)

"wie van de drie". zo onnozel als het was, zo leer ik nu ook nog, o bloggers, dat het format uit de v.s. kwam. dus zo debiel als het programma al was - toch konden ze het niet eens zelf hebben verzonnen.

contre brel; in een interview zegt de man:"mensen zyn tovenaars, maar ze weten het zelf niet meer"; wat een tenen krullende aanmatiging... wie is hyzelf dan wel, om dit inzicht op ons neêr te laten? en hoe schaapachtig moet zyn publiek dan wel niet zyn, om daarvoor te willen gaan neêrzitten? om zo erg te willen worden beleerd?

het "wy weten het, en zy weten niets", ofte het "dood aan alle klootzakken"-credo van brel, werkt alleen binnen de muren van het toneel. binnen dat intieme, vluchtig gedeelde moment kan je inderdaad snel naar buiten wyzen en je toeschouwers meê opheffen naar eender waar; het werkt niet op een plaat en het werkt niet in een tydschrift.

byvoorbeeld "voir un ami pleurer"- zeer mooi als je naar het toneel gaat en je dat mooi vertolkt over je heen krygt. maar je gaat thuis die plaat toch niet opleggen? en toch zeker geen twee keer na mekaâr?

de beste manier om brel te consumeren is, naar een optreden gaan van filip jordens... dan is het toneel en dan beleef je het, en dan is het effectief helemaal geniaal.

je slaat wel achterover, ook enigszins van chauvinisme, als je ziet hoe waanzinnig veel grootheden, van ray charles tot sam cooke, brel hebben vertolkt;  https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_Jacques_Brel-vertolkers

maar telkenmale hy uitroept:"dood aan de klootzakken!", een van zyn meest gebruikelyke slogans, voel ik my eenvoudigweg juist van die klootzakken deel uitmaken.
2 opmerkingen:

crowdserver1 zei

Seriemoordenaars zijn tovenaars want ze veranderen het bewustzijn van hun slachtoffers in het niets en dat is even miraculeus als een auto die in niets verandert. Maar dat laatste kunnen seriemoordenaars dan weer niet.

serge baeken zei

Bushwhacking betekent ook:
* op ruwe wijze schaamhaar verwijderen
* ruw neuken
* heimelijk live op iemand masturberen vanuit de struiken