woensdag 14 augustus 2019

state of being, 14 aûgustus 2019
aldoor thuis gebleven...
    rond elf uur smorgens wakker geworden: doordat vlak naast myn slaapkamer de kinderen aan het hellraisen waren...
    els crawls kwam myn kroost én myn gemalin meêhalen, voor "the lion king" in metropolis; terwyl ikzelf thuis eerst kon arbeiden aan myn vertelling "de vloek van de michel prinsen", en vervolgens aan de conference "patje van dooren loopt weg"; dit laatste mét patje zelf in levenden lyve voor me... zyn gig in "de singer" in rykevorsel, in november pas, is nu reeds helemaal uitverkocht en vergrendeld...
    op televisie de begrafenis van bjorn lambrecht... hartverscheurend... een spiegel om uit af te leiden hoe goed wyzelf het hebben...
    snachts lang bezig geweest met het naar buiten dragen van het vuilnis en nog meer van het oud papier. het post-regenweêr een weldadig effect hebbend op de stomende, zachte zomerlucht, voor 10% doende denken aan een gezonde herfstlucht eigenlyk... een lokroep gaat uit van de gele straten - maar: waar naartoe? ik kan nergens naartoe...
    een poging om te kyken naar "the swamp thing"; maar: tv zien is iets waar je "in" moet zitten, en al een tydje zit ik daar juist helemaal "uit". het kan me niet boeien, eender welke serie, eender welke film; ik geloof het niet. het is tydversmos...
    dus sumbiet maar weêr voort-knutselen aan "de vloek van de michel prinsen"...
    anders dan luv, ben kikzelf wél een voorstander van het opstellen van een vlaamse canon... desnoods een canon om je vervolgens tegen af te zetten... ik ben zelfs niet per definitie tegen geschiedenis als een politiek middel...

Geen opmerkingen: