woensdag 21 juli 2010

state of being - - - 21 juliik moet vlug schryven want de draad van m'n computer is kapot en ik kan dus ieder moment uitvallen. momenteel lig ik in bed met de ventilator aan m'n voetzolen. ooit, binnenkort zelfs, ga ik de weddenschap aan: kan ik, liefst smorgens, met myn lul als een fiere lans overeind en verder niets, die heftig draaiende ventilator hier acuut, in één beweging tot stilstand brengen? (baat het niet, dan is het wel nog altyd een gedroomd voorbehoedsmiddel...)
    subiet myn laatste presentatie van "hotel jarretelle", de striptease-voorstelling in de vooruit, gent. alwaar ik weêr flink wat heb bygeleerd. het publiek wil borsten en billen, en zo weinig mogelyk blabla daartussen, maar ik moét wel af en toe de tyd opvullen, namelyk om tyd te creëren voor changementen op het podium. de kunst bestaat er dan uit, klaarblykelyk, en paradoxaal genoeg, om juist zo traag en zo ongeïnteresseerd mogelyk over te komen. dus yzersterk van my maar weêr... op één voorstelling na (ik deed er acht tot dusver), was het een erg fyne job, en hoewel ik er inmiddels wat stram van ben en hoewel ik het onderhand wel gezien heb ook, toch stemt het nakende afscheid me melancholieck... er zaten een paar heel lieve meisjes by...
    en overdag deze week iedere dag een uurtje trainen in het auto-ryden, meestal op de wel wat té kasseiïge baan langs de petrol. gisteren voor het eerst alléén in de wagen gezeten. wat alweêr een psychische doorbraak is. ik bouw systematisch al myn angsten af... voor de meeste ruiters van myn leeftyd is autoryden saai, suf en alledaags, maar voor my zal dit nu wel voor de rest van myn leven exotisch en spannend zyn. dat is een voordeel van er zo laat meê te beginnen. met wolf als co-navigator tenslotte, stuur ik ons ook reeds dagelyks naar gent deze week. soms moet hy uitgillen:"op déze strook blyven!!!!!!", maar ça va voor de rest...
    tot hier, inderdaad, ik val uit...

Geen opmerkingen: