zaterdag 22 oktober 2016

prent vd week

(c) picasso

wat betreft "culture club" op canvas: de misdadig weêrzinwekkende muziek-tunes tussendoor weggeredeneerd, en ook de nutteloze, en dus storende camera-travels niet meêgedacht, is het programma zeer genietbaar: àls en slechts àls de gast goed is.

de man die kwam praten over de onevenaarbare picasso daarstraks, was zeer zeker in orde.

Geen opmerkingen: