vrijdag 21 oktober 2016

voor witje en chocolate is vandaag klein buchenwald neêrgestreken... die tuin daarginder, kunnen ze nooit meer in...

althans: in principe, want nu op het moment, donderdag rond één uur snachts, loopt de zeer lenige witje toch wél door de tuin - een onwaarschynlyk minuscule opening toch doorgeglipt zynde...

arme konyntjes... ook ik heb in myn leven zo'n traliën staan, het verschil is dat ik dat zelf heb laten gebeuren...

(jowan petit heeft my eêrgisteren laten weten, dat ik over deze verwikkelingen, die rond witje en chocolate, een roman zou moeten kunnen schryven, van een boeiende zeshonderd bladzyden...)


1 opmerking:

Uwes zei

Een boek omtrent knagers
met grote oren. Eén links,
de andere rechts. Orenspel

Mag ik dan ook -af en toe-
een alinea'tje? Aparterikken
gelijk zij zijn, daarbij vanuit mij:
bijna een decennium doceerde
ik Zeeuwse pubers in de weetjes
over kleindieren alsook groot-vee

Vervolgens dienden andere fratsen
zich bij mij aan ten einde de ware
stiel te gaan beantwoorden. Woorden

En meer artistiek gefreubel. Vogelen
des velds vliegen het ganse leven mee

Confrère; struikelend over idealen

Ik vrees, nee da's niet het juiste woord,
ik -denk- dat het een intocht van alinea'tjes
gaat worden. Niks geen eindeloze zever,
arrogante inzicht-verklaringen ter doorgave

Genoeg op m'n bakkes gelegen. Van de andere
kant; doe 'k het niet dan heb 'k ten tijde van het
finale-heengaan ontegenzeggelijk te veel verzwegen

Konijnen, "haasachtige zoogdieren met lange oren
en een klein wollig staartje", buiten de vakliteratuur
fantaseert de verder-kijker er associatief op los. In
samenspraak moogt ge tralies alsook ieder benauwend
component, in magie verpulveren. De taal is machtig ...

Uwes