zaterdag 27 mei 2017

alternatieve feiten
1. in het magazine "quest" lees ik hier, dat het opeten van overgeefsel in principe niet ziekmakend is. dit wil ik ten stelligste bekampen. als acteur van "circus bulderdrang" moest ik eens, inderhaast, backstage, de valse baard opzetten die een ander acteur zonet gedragen had (het betrof een vaudeville), maar die acteur (geert beullens) had inmiddels, on stage, in die baard overgegeven (hy had ziek staan optreden); enkel maar door de geur van dit overgeefsel, stond ik meteen daarop ook zélf over te geven - evenééns on stage.
    ook voor het publiek was dit een zeer vreemd gebeuren...

2. by onderzoekingen rond anti-braakmiddelen, kunnen tests alleen worden uitgevoerd op katten en honden, doordat alleen katten en honden overgeven zoals mensen.

3. het oor van een grote volwassen olifant weegt evenveel als een mens.

4. als dierenrechten-organisaties berekeningen maken omtrent de aantallen van dieren waarop medische tests zyn uitgevoerd, dan wordt er, in die cyfers, abstractie gemaakt van de aantallen fruitvliegjes. dwz fruitvliegjes tellen gewoon niet meê.

Geen opmerkingen: