vrijdag 26 mei 2017

state of being, 26 mei 2017ongelooflyk met hoeveel volstrekt verschillende dingen een mens op één dag tyds bezig kan zyn geweest, wanneer hy deze dag nadien overschouwt... van kleuters een vader zynde, ben je wel steeds in het getouw; steeds actie, steeds handeling... aldoor een kwestie van logistiek... de tent uitladen... de camion van de patrick helpen inladen, die alle rommel uit de garage naar het stort gaat ryden... gaan tanken alvorens naar aalst te vertrekken... 
    de gemoêren zyn hier nu wel ultra-optimaal, byzonderlyk vanwege een volstrekt onverwachte financiële meêvaller, ook dat; namelyk zonet abstract veel geld mogen ontvangen van sabam, zes keer meer dan wat ik daar gemiddeld van trek... en dit, op het eind van de maand!
    die lilse bergen zyn wel een dubbel ding; goed weêr, mooie bossen, niks zo zalig als je eigenste kinderen bezig te zien in het speelwater; doch tegelyk ook aldoor kleine angstaanvalletjes, vanwege het oeverloos bestemmingsloze hiervan... het dennen-schors, het gras... moest ik niet, in waarheid, aan de waterkant zitten van sicilië? wil ik niet thuis aan myn bureau zitten, met de radio aan, de gordynen dicht, een tas thee by de hand? geloof ik wel voldoende in de mensheid, om hier nu zo op myn crocs naar een cafetaria te lopen? 
    nu is het halftwee snachts... het huis voor myzelf... maar ook myzelf voor het huis; puzzels opruimen, de slaapkamers opruimen...
    de hemel bestaat / terdege // alleen het formaat / valt tegen...

Geen opmerkingen: