zaterdag 8 juli 2017

state of being, 9 juli 2017overdag een kalme, gelukkige huisvader, met een vriendin die hem gelukkig veel rompslomp uit handen neemt, savonds en snachts een op het satanische af zo erg geïnspireerd auteur... als door bliksem getroffen... opnief mooi vyf uurs aan één stuk door zitten voort-schryven, voornamelyk aan de houteren toog die ik in bruikleen kreeg van timpie, en die ik in myn eentje helemaal naar het boventerras heb gedragen - is een groot, loodzwaar ding... ronald giphart beweerde onlangs het schyt te hebben aan schryf-rituelen - maar: hy is dan ook zelf helemaal niet zo byzonder; het ritueel moet voor de schryver juist de essentie zyn - ik zou niet weten wat anders. de resultaten? de effecten? de laatste paar maanden moet ik op myn schryftafel persé een divers aantal belachelyke soorten frisdrank in blik hebben openstaan - ik lees hier voor my af: het merk "little miracles", "schweppes indian tonic", "poms appletiser" en "cola zero". iédere dag om halftwaalf loop ik hiervoor langs by de nachtwinkel. sinds enige jaren reeds, is een brandende kaars ook van groot belang - om medische redenen; licht dat niet beweegt, is volstrekt niet natuurlyk. et cetera...
    maar: het is laat geworden, ik kruip onder de wol.
    (snuisterend door deze blog rond het middaguur daartstraks, viel het my toch tamelyk flink tegen om te moeten merken, hoeveel typ-fouten er in deze verhaaltjes opduiken...)

1 opmerking:

Uwes zei

Herkenning in staat-van-zijn

Het belang van brandende kaarsen.
Hun uitwerking op mijmer en gemoed

Wanneer de zomer langere dagen in
meer zonuren brengt, wordt de brandtijd

Der dienende ronde staven verlengd.
Al tegen tienen als het rituele aansteken

Door zwavelkopjes op meebewegende muziek
de aanloop vormt voor hetgeen mag gaan volgen

Mijmer. Overdenken. Invallen uitwerken. Gaan

Welk een door 'n andersoortige bliksem gedragen
aanzet tot verwekking en geboorte. Nieuwe kinderen

De geest mag baren. Draagtijd wisselend op getijden

Uwes

Er is een fout opgetreden in dit gadget